Cárta Tarot ceithre cinn de Wands

Cárta Tarot Ciall, Grá, Droim ar ais & Tuilleadh x Ceithre cinn de Wands Cárta Tarot: Ceithre cinn de Wands
pláinéad: Véineas
eochairfhocail: Comhpháirtíocht, Comhiarrachtaí, Ceiliúradh
Dearbhú: Faighim go héasca forais lár.
Léim go:
Brí: Ginearálta - Grá - Gairm bheatha - Sláinte
Amlíne: Caite - i láthair - Todhchaí
Eile: droim ar ais

Ceithre cinn de Wands Brí

Is é Four of Wands an cárta a léiríonn an brú tacaíochta ónár mbaile a thug an cumas dúinn nascadh le daoine eile ar bhealach táirgiúil. Is cárta comhpháirtíochtaí táirgiúla é agus ár gcumas ár gcuid beannachtaí a úsáid chun teagmháil bhríoch a chruthú, chomh maith leis an bpointe oibre foirne as a dtagann rath agus na rudaí sin go léir nach bhféadfaimis a chur i gcrích inár n-aonar. Nuair a chuirtear an tuiscint ar aontacht san íomhá, ag brath ar a thimpeallacht agus ar na daoine a dtagraíonn sé dóibh, féadann sé freasúra dochreidte a thabhairt le bheith ag obair le chéile, agus taispeánann sé an chaoi a n-ardaíonn ár bhfíor-acmhainn caidreamh a dhéanamh sinn agus a osclaíonn dúinn rath dochreidte sa saol. Ar an taobh eile de, is pointe do Véineas lasrach é ina gcaithfimid a bheith cúramach gan ár dtoil agus ár ndúil féin a bhrú ar aghaidh eile, agus seasann sé don tábhacht a bhaineann le talamh lár a lorg in ionad comhréiteach, agus urraim a thabhairt in ionad dílseachta dall.Grá

Is é Four of Wands an cárta tacaíochta mhothúchánach agus an tábhacht a bhaineann le nascadh le daoine eile chun ár spriocanna barántúla pearsanta a chomhlíonadh. Cuireann sé isteach ar oscailt agus ar fhaomhadh ár dteanga, ár n-óige, agus fiú ár bhfadhbanna mothúchánacha sinn, chomh fada agus a thugann muid urraim do chúiseanna comhroinnte a cheanglaíonn muid le chéile. Is comhartha é nach féidir linn an rud is mian linn a léiriú faoi láthair gan an duine eile san íomhá. Fiú i suíomh an-diúltach cuireann sé ar ár súile dúinn go bhfuil muid foirfe in ann nascadh le haontacht chruthaitheach agus le sonas.

Gairm bheatha

Nuair a leagtar amach é i léamh gairme, tugann an cárta seo obair foirne agus comhar le tuiscint chun an sprioc atá romhainn a bhaint amach. Anseo, ní hamháin lánúin atá i gceist i ngníomh áirithe, ach meascann iad siúd atá in áit leo siúd a bhfuil níos lú cumhachta acu talamh meánach a lorg agus teacht ar réitigh is fearr a oireann do chách. Ba cheart an chéad chéim a ghlacadh le duine ar ár taobh atá ina chomhghleacaí agus ina chara. Teastaíonn naisc láidre uainn chun ár saol gairmiúil a shaibhriú agus chun doirse nua a oscailt dár bhfás pearsanta. Tá sé tábhachtach gan a bheith ag brath ar dhaoine eile nó an iomarca cumhachta a thabhairt dóibh, ach níor cheart dúinn iarracht a dhéanamh ardú os cionn aon chomhoibrithe a thairgtear. Tá cothromaíocht le fáil ionas gur féidir linn an tallann i ngach duine a fheiceáil agus a n-aidhm chomh difriúil agus a d'fhéadfadh sé a bheith againne.

Sláinte

Tugann an comaoineach is soiléire leighis agus treoraíonn Four of Wands sinn i dtreo dochtúirí, gurus, agus iad siúd a bhfuil grá acu dúinn chun cabhrú le haon fhadhb a d'fhéadfadh a bheith againn. Is cárta cothromaíochta é le daoine eile ina gceadaítear dúinn ár gcinntí féin a dhéanamh maidir lenár gcorp agus ár staid fhisiceach, agus ag an am céanna meas a thabhairt ar eolas ar dhaoine eile a thacóidh lenár bhfiseolaíocht le linn géarchéimeanna. Cuireann sé fócas ar hormóin agus orgáin atáirgthe agus ní mór dúinn a bheith níos lú criticiúla agus níos suaimhní agus sásta ionas gur féidir linn a bheith saor ó spasms a chuireann ualach ar ár fiseolaíocht. Insíonn sé dúinn damhsa a dhéanamh in ionad lochtanna a lorg, agus cuireann sé in iúl nach bhfuair ciontacht agus milleán aon duine riamh go dtí áit sona sa saol.

Ceithre cinn de Wands droim ar ais

Nuair a iompaíonn comhiarrachtaí agus idéalacha géar agus a n-aidhm bunoscionn, beidh na Ceithre Wands chomh maith. Labhróidh sé ar chásanna nár éirigh de réir an phlean, ar theipeanna agus ar chailliúint iontaoibhe a tharla dúinn agus muid ag bogadh ar aghaidh, ach freisin ar ár n-easpa iarracht dul i mbun teagmhála iomlán nuair is féidir rud éigin a réiteach ar deireadh. Is é an t-easpa ullmhachta atá i gceist le tiomantas a thabhairt do chúis chomhroinnte agus b’fhéidir go bhfógródh duine éigin a bhfuil baint aige le grúpthionscadal gníomh féiniúlachta. Ní furasta an t-iarmhéid a choinneáil, ach d’fhéadfadh sé tarlú má táimid dírithe agus measúil orainn féin agus ar dhaoine eile. Seas ard, iontaofa agus dínit, is cuma cad a roghnódh daoine eile a dhéanamh.

Líne Ama ceithre cinn de Wands

Caite - Tá ceithre cinn de Wands socraithe san am atá caite againn nuair is gá obair foirne agus dlúthchaidreamh a chur i gcuimhne dúinn a fuair roinnt torthaí tábhachtacha sa saol dúinn. Is é an cárta buíochais do dhuine eile, roghanna sláintiúla an duine atá ag seasamh lenár taobh inniu, áit ar tugadh aghaidh orainn ar dhúshláin ar an mbealach agus ar gá dúinn a fheiceáil arís go bhfuil tús curtha againn i gceart. Is cárta é freisin a thaispeánann dúinn go bhféadfadh gur chuir cúrsaí ár dteaghlaigh isteach ar chaidrimh eile inár saol agus ba cheart breathnú orthu ar leithligh ionas gur féidir linn ár staid reatha a fheabhsú.

i láthair - Nuair a bhíonn léamh reatha ann, is cárta soiléire comhaontais é a bhfuil an chuma air go bhfuilimid doscartha ó dhaoine eile agus go bhfuil baint mhaith againn leis an gcomhtheagmhálacha a chruthaíonn muid faoi láthair. Is fuinneamh lúcháireach é seo a chomhlíonfaidh ár n-acmhainn fuinniúil trí dhifríochtaí a d’fhéadfadh teacht le chéile chun míorúiltí a chruthú le chéile, agus a lasann an bealach i dtreo ciorcail shóisialta a fhágfaidh go mbeidh muid ag lonrú níos gile ná mar a bheimis inár n-aonar.

Todhchaí - Is cosúil go bhfuil an todhchaí beannaithe le Ceithre cinn de Wands geallta nuair a bhaineann sé le comhfhiontair is mian linn agus na comhpháirtíochtaí is mian linn a bhunú. Is fórsa nascach é a bhainfidh as an uaigneas agus as na hiarrachtaí aonair sinn nuair is féidir freagrachtaí a roinnt agus ár bhfuinneamh ag sreabhadh le níos mó cumhachta de réir mar a théann duine éigin eile linn ar ár dturas. Is ceiliúradh é ar thionscadail a chríochnaigh muid agus ar na rudaí a bhaineamar amach toisc nach raibh muid santach agus toisc gur roghnaigh muid ár gcroí a oscailt in ionad uaillmhianta arda a shaothrú gan muinín sa chine daonna.a dhéanann taurus agus gemini a fháil chomh maith